ד"ר ויקטור צ'רנוב - חינוך טכנולוגי

עיקר פעילות החינוכית שלי מתרכזת ביחידה לנוער שוחר מדע וטכנולוגיה בטכניון. שם, בשנת 2002 הייתי המייסד של תחום מדעי הטיס והחלל. מאז עברו שינויים רבים על היחידה ועל החוג, ואני שמח להיות חלק מהשינויים האלה. במסגרת הפעילות שלי ביחידה אני מדריך חוגים וימי מדע, ומפתח חומרי לימוד. הפיתוחים בהם השתתפתי, בין אם כשותף, או כמפתח יחיד כוללים:

  • תכנית חוג מדעי הטיס עבור 25 מפגשים
  • תכנית חוג מדעי הטיס עבור 12 מפגשים
  • יום מדע בנושא גרר
  • יום מדע בנושא עילוי
  • הרצאת העשרה בנושא מנועים תעופתיים
  • הרצאות העשרה בנושא חלל
  • הרצאת העשרה בנושא שימוש ניווט ותקשורת.

בנוסף, הנחתי קבוצות במחנה מחקר בינלאומי לנוער Sci-Tech. למחנה זה מגיעים תלמידי תיכון מוכשרים מכל העולם. המשתתפים עוברים סינון קפדני, ונעשית התאמה בינהם לבין פרויקטי מחקר שמוצעים באותה שנה. הפרויקטים מוצעים בד"כ על ידי סטודנטים לתארים מתקדמים בטכניון. במהלך העבודה המשתתפים צריכים לבצע עבודת מחקר על כל מרכיביה - להציב שאלת מחקר, לעשות ניסויים/חישובים, לכתוב מאמר, להציג פוסטר ולהציג את העבודה שלהם.

הייתי מנחה Sci-Tech לסירוגין החל משנת 2003. הפרוייקטים שהנחתי היו קשורים לנושאי חלל וכללו מחקר על שימוש בהנעה חשמלית בחלל, שיטות שיגור מתקדמות, שימוש במפרש סולרי ועוד.